Navigace

Obsah

Sběrné místo velkoobjemového odpadu a bioodpadu

Nově jsou kontejnery za OÚ, odpad sem můžete přivést vždy první středu v měsíci, v čase od 16:00 do 17:00 hodin:

1 x kontejner na bioodpad: nemáte-li možnost kompostovat na vlastní zahradě, je možné přinést tento odpad do kontejneru, a to větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. – v omezeném množství na osobu!

1 x kontejner na velkoobjemový odpad: jsou to odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety apod. – v omezeném množství na osobu!

Znovu upozorňujeme, že pokud někdo likviduje větší množství velkoobjemového odpadu nebo bioodpadu je nutné si objednat vlastní kontejner!

Ostatní odpad, který nepatří do popelnice, se sbírá 2 x ročně po předchozím hlášení v místním rozhlase:

  • Sběr železa zajišťují 2 x ročně hasiči (jaro/podzim)
  • Sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu je zajištěn 2 x ročně (březen/srpen)

NEODKLÁDEJTE ODPAD NIKDE JINDE NEŽ DO NÁDOB K TOMU URČENÝCH!